Verborgen opdracht

Systemisch werken betekent dat je kijkt naar het grotere geheel. Dus als een team in de bak staat kijken we niet alleen naar de thema’s die in dit team spelen, maar bekijken deze in de context van de hele organisatie. Zo zie je dat degene die met de problemen zit ‘opgezadeld’, niet altijd degene is die het op kan lossen. Daarvoor moet je vaak verder de organisatie in. Zo kwam een projectteam in de bak die beter wilde leren samenwerken. In de individuele sessies komt niets wezenlijks naar boven waardoor de samenwerking niet zou lukken. Ook voelt iedereen zich verbonden met het doel en bestaansrecht van het projectteam. Tot dat ze als team de bak in gaan…..

De onrust bij het paard neemt zienderogen toe. Ze graaft zo intens dat de bak in korte tijd in een maanlandschap verandert. De rand van de bak staat symbool voor het projectplan, maar elke poging van het team om dit proces te doorlopen wordt gedwarsboomd door het paard. De ene keer zorgt het paard ervoor dat het team de andere kant op gaat, dan weet het paard het team op te splitsen of de teamleider te isoleren van de anderen. Na enkele onderlinge reflectiemomenten over de samenwerking lijkt een nieuwe poging te lukken totdat het paard toch weer het tempo gaat bepalen en uiteindelijk het team naar het midden van de bak dwingt. Letterlijk benoem ik de acties van het paard: ik bepaal richting, ik splits jullie op, ik beïnvloed de teamleider, ik neem het roer over.

“Tja, dan doen we toch iets niet goed” zegt de teamleider. En dan stel ik de vraag: wie of wat ben ik? Mogelijk iemand of iets anders in de organisatie? In het team valt een kwartje: ja, dit gebeurt dagelijks, dit is niet 1 iemand, maar meerdere leden uit het MT die ons telkens op verschillende manieren proberen bij te sturen. Vervolgens kunnen wij elkaar niet meer volgen en raken we de aansluiting kwijt, en bovendien de doelstellingen van ons project.

Intussen blijft het paard maar graven. Het zou kunnen duiden op frustratie licht ik het gedrag van het paard toe. Maar dat te benoemen maakt niet dat het paard stopt. “Dan blijft het verborgen” hoor ik iemand zeggen. Daarop draait het paard wel om. Heeft dit team een verborgen opdracht?