Teambuilding met paarden

Deel uitmaken van een team maakt dat je onderdeel bent van het eigen verhaal, de eigen cultuur met al z’n leuk- en lastigheden. Doorontwikkeling van het team vraagt reflectie. Daarvoor kan het goed zijn om eens naar buiten te gaan en gezamenlijk, met andere ogen, te kijken naar wat zich in het team afspeelt. Teambuilding met paarden biedt een scala aan individuele en groepsoefeningen, die variëren van plezier maken tot een diepgaande analyse van de teamdynamiek. De samenstelling van de training wordt bepaald aan de hand van de wensen van de opdrachtgever en de deelnemers.

 • Deze training kan op zichzelf staan of onderdeel uitmaken van een (ontwikkel)programma.
 • Duur van de training is 1 tot 2 dagdelen.
 • De training kan op verschillende locaties in Nederland plaatsvinden.
 • Neem contact op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.
Lees een referentie

De kudde is voor

het paard van levensbelang,

alles moet kloppen.


Wijsheid uit de paardenkudde – vertaald naar je team

Een echt team bestaat uit spelers die samenwerken en op die plek worden opgesteld waar hun kwaliteiten maximaal tot hun recht komen. De winst vloeit voort uit het feit dat ze zich als team inzetten. De paardenkudde is een beeldende metafoor voor een optimaal functionerend team. Bovendien maakt het kuddebewustzijn van paarden hen ook zeer gevoelig voor de dynamiek in een team met mensen.

Tijdens teaminterventies zetten we het paard in als metafoor en spiegel van gedrag van en interactie tussen personen in het team. Met het paard als teamcoach wordt onvermijdelijk zichtbaar waar de oorsprong ligt van alledaagse strubbelingen. Tijdens de reflectiemomenten staan we stil bij vragen als:

 • Hoe effectief communiceren wij?
 • Zijn we voldoende op elkaar afgestemd om ons doel te behalen?
 • Welke sfeer/dynamiek ontstaat er als wij samenwerken?
 • Zijn we samen meer dan de som der delen?

DSC03141

IMG_4798

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Werkwijze

Vragen over teamontwikkeling lopen sterk uiteen. Aan de hand van een intake bepalen we de behoefte van je team en bespreken we de mogelijkheden van de inzet van het paard in de training. Globaal kun je de volgende werkvormen verwachten:

 • Individueel leren in teamverband, zo leer je jezelf en je collega’s beter kennen.
 • Teamoefeningen, zo wordt de teamdynamiek helder en versterkt.
 • Afwisseling tussen actie en reflectie.
 • Inspiratie uit de natuur en de paardenkudde.

Ervaring met paarden of paardrijden is niet relevant. Alle oefeningen worden vanaf de grond, dus naast het paard uitgevoerd.


Resultaten

Te verwachten resultaten hangen af van de vorm waarin de teaminterventie zal plaatsvinden. Globaal geeft het werken met het paard inzicht in:

 • Bewuste en onbewuste gedragspatronen van individuele teamleden en de interactie daartussen, zodat zij in staat gesteld worden daar meer sturing aan te geven;
 • Capaciteiten, krachtbronnen en valkuilen van het team en haar leden teneinde ieders functioneren te vergroten;
 • Inzicht in de ‘rangorde’, plek en balans tussen geven en nemen binnen het team;
 • Samenwerking, communicatie en betrokkenheid binnen het team.

Combinatie-programma’s

Een Management Drives test resulteert in een persoonlijk profiel dat inzicht geeft in je drijfveren, je eigen kracht, je potentie en je persoonlijke stijl. Het groepsprofiel toont op verschillende manieren de potentiele kracht en uitdagingen van het team. Het geeft inzicht in dominante voorkeurstijlen en de diversiteit binnen een team. Vaak een verhelderend beeld van waarom het gaat zoals het gaat op de werkvloer.

Met een plenaire bespreking van de profielen creëer je een gemeenschappelijke taal en maak je verbinding. Met de paarden brengen we een praktijk- en ervaringsgerichte verdieping van de profielen.

BvB werkt samen met MD