Systemisch coachen met paarden

Waarom doe jij de dingen zoals je ze doet? Als je met een systemische bril naar die vraag zou kijken onderzoek je de invloed van systemen als je familie of organisatie op je leven van alledag. Systemisch werken betekent dat we werken op het niveau van het systeem of geheel waar een individu, team of organisatie deel van uitmaakt. De werking van het systeem is namelijk sterker dan de leden die er deel van uitmaken.

De systemen waar wij deel van uit maken, zoals onze familie en organisatie, zijn vergelijkbaar met de kudde van het paard. Als prooidier is de kudde voor het paard belangrijk om te kunnen overleven. De rangorde, samenwerking en communicatie in de kudde, als systeem, moet kloppen anders hebben de roofdieren vrij spel.

Wij mensen kunnen lang in verstoorde systemen fungeren. Zo lijkt het althans, want onbewust trekken verstoringen in onze systemen een zware wissel op ons dagelijks leven. In tegenstelling tot paarden ontwikkelt zich bij mensen een scheiding in ons bewuste en onbewuste. Wij doen dit bijvoorbeeld door rationaliseren en verdringen van pijnlijke gebeurtenissen. Op het eerste gezicht lijkt dit een gunstig overlevingsmechanisme, het leidt echter ook tot innerlijke conflicten die je leven beïnvloeden.

Vanuit systemisch perspectief bezien, geldt dat veel problemen een symptoom zijn van een dieperliggend patroon in de achtergrond van een persoon of organisatie. Die patronen kun je oplichten door systemisch werk met paarden. Dat betekent dat je direct met het paard werkt, eventueel geholpen door voorwerpen of personen iets representeren in het veld. Het krachtenveld wordt letterlijk zichtbaar en voelbaar.

Vanuit hun natuurlijke hang naar evenwicht zal het paard in contact met de mens direct reageren op verstoringen in het systeem en de mate van (in)congruentie tussen ons bewuste en onbewuste. Het paard spiegelt zo’n verstoring door de systeemdruk te volgen. Het zal dan gedrag vertonen wat door de deelnemer of het systeem gezien moet worden om zelf in balans te komen of het systeem te herstellen. Ze zijn voor de deelnemer een gids, een metafoor of representant. Beweging in een onderliggend patroon en onderstroom van een systeem brengt veelal rust en verlichting voor de deelnemer. Bovendien is het vaak een verrassend antwoord op de vraag.

Weten of deze werkwijze past bij jouw vraag of teamvraag? Neem contact op.

Boekentip