Paardencoaching

Het werkveld van paardencoaches in Nederland heeft zich de laatste jaren enorm uitgebreid. De paarden blijken dienstbaar binnen een breed spectrum van begeleidingsvormen en doelgroepen. Paléo Paardencoaching is gespecialiseerd in de inzet van paarden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen en werkt al jaren aan de uitvoering en ontwikkeling van deze methodiek. Er wordt dan ook gewerkt vanuit een eigen visie en werkwijze. Deze wordt gekenmerkt door een duidelijke en praktische vertaalslag van de ervaring met het paard naar het dagelijks leven en werksituatie. Daarnaast werk ik klein, dicht op de essentie en aansluitend bij de deelnemer en natuur van het paard. NLP, Transactionele Analyse en het Systemisch Werk zijn verweven in mijn werkwijze.

Hoe het werkt
Tijdens de sessie brengen we mens en paard samen in een afgezette ruimte. De situatie die dan ontstaat wordt door klanten vaak omschreven als simulatie van de werkelijkheid. Aan de hand van oefeningen met het paard ondervinden de deelnemers aan den lijve over welke kwaliteiten zij beschikken, tegen welke blokkades zij aanlopen en worden onbewuste patronen zichtbaar en voelbaar gemaakt.

De rol van de paardencoach is het gedrag van het paard te lezen en daarbinnen de patronen waar te nemen. De coach gaat met de deelnemer(s) in gesprek over wat zich in het contact met het paard afspeelt, daarbij wordt steeds de koppeling gemaakt naar het dagelijks leven of de werksituatie.


“een ervaring zegt meer dan 1000 woorden”


De cyclus van de ervaring
De basis in het contact met het paard is het gewaarworden door de deelnemer (sensing): voeling krijgen met waar het over gaat. Door het gevoelde te richten naar de situatie, leervraag of -proces krijgt het betekenis (meaning). Zo krijgt de deelnemer besef van wat zijn situatie nodig heeft en wordt aangezet tot actie (expressing). In die actie, samen met het paard kan de deelnemer zich opnieuw en direct gewaarworden van de nieuwe situatie. Het paard reageert immers op elke verandering. Een sessie met het paard is dus steeds een afwisseling van voelen, ervaren en reflecteren. Daarbij heeft de begeleider een teruggetrokken faciliterende rol.

Sensingmeaningexpressing

Boekentip


Systemisch coachen met paarden

Waarom doe jij de dingen zoals je ze doet? Als je met een systemische bril naar die vraag zou kijken onderzoek je de invloed van systemen als je familie of organisatie op je leven van alledag. Systemisch werken betekent dat we werken op het niveau van het systeem of geheel waar een individu, team of organisatie deel van uitmaakt. De werking van het systeem is namelijk sterker dan de leden die er deel van uitmaken…. Lees meer »


Diepgang

Het werken met een paard brengt in een kort tijdsbestek een diepgaand inzicht op het snijvlak van je persoonlijke verhaal en je (professioneel) functioneren. Die diepgang in inzichten wordt zelden aangeraakt in andere vormen van training&coaching en wordt mogelijk gemaakt doordat de sensitiviteit van paarden tot ver in ons onderbewustzijn reikt.


Ervarend leren

In contact met het paard wordt snel duidelijk hoe het gaat, daarnaast ontdekken deelnemers gemakkelijk hoe het anders kan én kunnen ze direct oefenen met andere werkwijzen, nieuwe vaardigheden of een andere houding. Het paard reageert altijd direct en in het hier en nu. Dat maakt paarden fijne sparringspartners in het leerproces. Ervarend leren is een van de meest krachtige vormen van leren.


Waardevrij

Door de reflecterende kwaliteit van paarden wordt het coachen met paarden vaak met ’het paard als spiegel’ omschreven. Het mooie van een spiegel is dat het kaatst wat het ontvangt, zonder dat een oordeel dat vertroebelt. Dit maakt dat feedback van het paard eerlijk, zuiver en makkelijk aan te nemen is.