Inspiratie uit de paardenkudde

Regelmatig verzorg ik interactieve presentaties of lezingen waarbij ik de mensen in de zaal uitdaag om eens door de ogen van een paard naar de eigen organisatie te kijken. De lessen uit de natuur en de wijsheid van de paarden als het gaat om samenwerking, communicatie, leiderschap of organisatieverandering bieden een inspirerend en verfrissend kader. De verhalen uit mijn dagelijkse werkpraktijk helpen de vertaling te maken naar het dagelijks leven op de werkvloer.

  • Presentaties of lezingen kunnen voor diverse doelgroepen worden gehouden en worden toegespitst op het centrale thema van de bijeenkomst.
  • Duur van de activiteit is 30 minuten tot 2 uur.
  • Neem contact op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.

Natuurlijke flow

terug in leiderschap

samenwerking en communicatie.


Inspiratie uit de paardenkudde

Na mijn uitvoerige studies naar paarden en hun kuddes durf ik te stellen dat paarden vrij weinig zullen begrijpen van wat wij doen in onze organisaties. Zo zijn wij mensen de enige soort van het dierenrijk die instabiele leiders volgen of die jarenlang kunnen blijven hangen in een conflict. Als paarden dit in hun kuddes zouden doen, moeten zij dit bekopen met de dood. Wanneer hun aandacht uitgaat naar interne strubbelingen hebben roofdieren namelijk vrij spel.

Paarden overleven al 65 miljoen jaar in deze wereld. De leiders hebben hun kuddes gedreven door tijden van natuurgeweld en veranderende klimaten. Paarden hebben een heel evolutieproces doorgemaakt waardoor hun soort nog steeds op deze wereld rondloopt. Iets in hen is ook altijd hetzelfde gebleven: hun ware aard als prooidier, als vluchtdier, als kuddedier.

Opvallend is dat voor de leiders van de kuddes geen managementboeken bestonden die hen leerden hoe zij orde en samenwerking verkregen in een organisatie. Voor hen bestonden ook geen theorieën over hoe zij een goede leider konden zijn of hoe communicatie verloopt. Laat staan een dat een deskundige externe werd ingehuurd voor een reorganisatie.

Met mijn verhaal vandaag nodig ik mensen uit om eens naar de eigen organisatie te kijken door de ogen van een paard. Ik neem hen mee naar de leidende principes van paarden en hun kuddes. Ik stel daarbij prikkelende vragen met als doel ons te verwonderen over ‘hoe het gaat zoals het gaat’ en mensen met elkaar in gesprek te brengen over hoe natuurlijke flow alles makkelijker, eenvoudiger en prettiger kan maken.