Dubbelbeeld

Man en vrouw
Geliefden
In hun diepe wens
Tegenover staan ze daar
Haar blik dwaalt af naar … ergens

In zijn schaduw staat het paard
Loom en schrijnend weggericht
Langzaam ontwaart een spiegelbeeld
In het mannelijk vergezicht

De afstand herinnert
Brengt haar ware tranen uit
Dromen van een vader
Voel de doortocht van het bitterkruid

Met verschrikte ogen
Tussen man en paard verward
Spreekt en zegt
Mijn lief ik hou van jou
Maar met half mijn dubbelhart

Leonique van Tol, oktober 2011