Een teamdag met als doel nog meer met elkaar te verbinden. Er zijn twee nieuwe medewerkers en dat maakt het totaal van 7. Als opwarmer en om de ontwikkelvraag helder te krijgen geef ik een opdracht, nog zonder paard. De groep loopt door de afgezette cirkel. Even aandacht voor zichzelf en contact maken met eigen gevoelens en vragen. Dan, als ze iemand tegenkomen tijdens hun wandeling maken ze even contact met hun collega. En lopen weer verder. Uiteindelijk zoekt ieder zijn plek in de cirkel waar zij voelt dat ze verbinding heeft met haar collega’s. Het team komt al snel in een wijde cirkel te staan. Klopt het zo? Vraag ik. Ja het klopt. Hoe voelt het? Vraag ik verder. De leidinggevende geeft aan dat zij een tweestrijd voelt in de verbinding met de teamleden die er al waren en de nieuwe mensen. Doordat de nieuwe mensen net iets buiten de cirkel staan voelt zij zich genoodzaakt ook af te wenden om hen erbij te houden. Dat blijkt ook een herkenbaar gevoel in het dagelijks werk. De andere teamleden herkennen het ook en geven aan het verlangen te hebben naar meer verbinding. Als we de nieuwe teamleden vragen hoe zij het ervaren geven zij aan nog een stapje terug te houden omdat zij nieuw zijn en zich niet meteen te prominent in het team willen opstellen. Waar zou je staan als je volledig in je eigen kracht staat? Vraag ik hen. Ze stappen naar voren, waardoor het hele team die beweging kan maken. Ze staan nu in een gesloten cirkel samen. “welkom” zeggen ze tegen elkaar. Er ontbreekt nog iets, geven ze dan aan: de  kinderen waar we voor werken. En we zetten een pion in het midden van de cirkel.

1122

# Belangrijke elementen bij uitbreiding van het team: het kader van de leidinggevende/oprichter voor de nieuwe functies, eer voor de ordening, innemen van plek, opnemen van de nieuwe teamleden: welkom, nu hoor je bij ons.