Het probleem is een oplossing

Paarden laten zich in teamtrainingen niet voor het karretje van de probleemstelling spannen. Zij voelen feilloos aan waar de schoen wringt. Het probleem waarmee mensen / teams de training starten is niet zelden een oplossing voor iets anders.

Een voorbeeld: Als mensen in een team elkaar niet durven aanspreken kan dat zijn om te voorkomen dat relaties beschadigd raken. Dieper bezien kun je je afvragen wat maakt dat er een onveilige situatie ontstaat als men elkaar zou aanspreken. In een van de teamtrainingen leidde het paard ons naar deze kern: De teamleider nam zijn positie niet in als ‘bewaker’ van het geheel. Onbewust dienden de teamleden het team door zich zoveel mogelijk te voegen en te voorkomen dat het team uit elkaar zou vallen. Een vaardigheidstraining ‘feedback geven’ zal hier niet hebben volstaan. Er ligt een taak voor de teamleider om zijn plek in te nemen in de ordening.